Endret: 23 apr 2014     Opprettet: 6 nov 2013

Utvendige vegger - fasadeendringer

Vedtektene bestemmer at utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring fasadekledning, endringer av utvendige farger, montering av skilt, reklame eller utvendig belysning og lignende endringer ikke kan foretas uten av styret har samtykket.

Endringer som foretas uten godkjenning og ikke er i henhold til felles bestemte løsninger, må fjernes.

Når det gjelder utvendig belysning, er det allerede bestemt at Sandvik 792 Grafikk fra Norlys skal benyttes (og enkelte sameiere har installert disse i forbindelse med kjøp av leilighet). Denne utelampen kan bestilles gjennom elektriker eller lampe/belysningsforretning. Se nærmere info om utebelysning i Beboermappen (FDV-en under 1.4 Elektroinstallasjoner – Belysning – Sandvik 792).