Endret: 20 mai 2015     Opprettet: 1 okt 2013

BRANNSIKRING

Det er veldig viktig at alle gjør seg kjent med branninstruksen og lærer seg rutinene utenat, for ved en eventuell hendelse så må hodet holdes kaldt og det må handles raskt og da er det ikkke tid til å lese instruksen.

BRANNALARMANLEGGET I A1 OG A2

Alle leiligheter er utstyrt med detektor og sirene tilkoblet det sentrale

brannvarslingsanlegget.

Ved alarm i din leilighet vil din lokale sirene starte og lysdioder (røde lamper) på detektor vil lyse. Ingen andre vil foreløpig bli varslet, men en lokal timer i sentralen har startet og sentralen vil pipe. Dette betyr at du nå har 5 minutter til rådighet .

Har du årsaken under kontroll gjør du følgende:

1. Åpne eventuelle vinduer / dører for å lufte ut

2. Gå til betjeningspanelet ved hovedinngangen for å avstille alarm

- Trykk "OK", angi passord (standard:▲▲▲▲▲) og bekreft med “OK”

- Trykk GRÅ knapp (Avstill summer). Da vil sentralens interne summer stoppe.

- Trykk RØD knapp (Stopp klokker). Da vil sirenen (e) i leiligheten stoppe.

- Trykk GRØNN knapp (Tilbakestill). Da vil sentralen tilbakestilles.

Betjeningspanelet er plassert ved alle hovedinnganger i 1. etasje.

Har du ikke kontroll på situasjonen skal du forlate bygningen og tilkalle Brannvesenet. Du kan benytte manuelle meldere "rød boks" for iverksettelse av brannalarmanleggets direkte varsling til brannvesenet, ring også Brannvesenets nødnummer 110.

Om alarmen ikke blir avstilt innen tidsfristen vil alle alarmgivere (sirener/klokker) starte, og alle beboere i A1 og A2 vil bli varslet. Samt at signal overføres direkte til Brannvesenet

Om alarmen går og det IKKE lyser i din detektor, så er den enten utløst av en detektor i fellesarealene, eller tidsfristen er utløpt i en annen leilighet.

Ved brann skal alle beboere evakuere leilighetene og samles avtalt sted, som er i Storparken , se illustrasjon på forsiden .

Ved uønsket alarm RING 23 46 96 00 og meld fra til Brannvesenet om at det er en uønsket alarm.

Detektorer i leilighetene må IKKE tas ned eller tildekkes. Dette kan utløse varsling til Brannvesenet og unødvendig utrykning og kostnader for den som forårsaker utrykningen.

Utkobling av enheter og / eller sirener skal kun gjøres i samråd med styret.

Det er viktig at alle beboere leser og setter seg inn i dokumentasjonen angående brannsikring som ligger i beboermappen (FDV-en).

Det er viktig at alle beboere gjør seg kjent med rømningsveiene for leiligheten og plassering og bruk av leilighetens brannslukningsutstyr.